antradienis, spalio 24, 2006

Nepaisoma paslaptis

Oswald Chambers

Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio“
Jono 18,36

Didelis priešas Jėzui Kristui šiandien yra požiūris į darbo praktiškumą, kuriam jokio pagrindo Naujajame Testamente nėra, ir kuris kyla iš šio pasaulio sistemos. Šis darbas atkakliai reikalauja nesibaigiančios energijos ir veiksmo, bet ne asmeninio gyvenimo su Dievu. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas klaidingam dalykui. Jėzus sakė: „Dievo karalystė ateina nepastebimai ... Juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“ (Luko 17,20-21). Šis keistas dalykas yra paslėptas. Pernelyg dažnas aktyvus krikščionis tarnautojas gyvena taip, kad būtų matomas kitų, kai iš tikrųjų žmogaus asmeninė gyvenimo jėga yra slypinti gilumoje, asmens viduje.

Mes turime atsikratyti mūsų amžiui būdingos šios dvasinės epidemijos. Mūsų Viešpaties gyvenime nematome tokios įtampos ir skubėjimo atlikti didžiulius darbus, kuriuos taip vertiname šiandien, o mokinys turėtų būti panašus į savo Mokytoją.

Esminis reiškinys Jėzaus Kristaus karalystėje yra asmeninis santykis su Juo, o ne socialinis naudingumas kitiems žmonėms.

Biblijos mokymo mokyklose svarbiausias dėmesys yra skiriamas ne praktiniams darbams išmokti, o pasinerti į Dievo tiesas ir jose išmirkti. Tu net neturi supratimo nei kur nei kaip Dievas suaranžuos tavo ateities aplinkybes, ir nežinai kiek tau gali tekti patirti streso ir kaip įtemtas gali tapti tavo gyvenimas namie ar ten kur būsi išsiųstas. Jeigu tu iššvaistysi savo gyvenimą persidirbimui, vietoj to kad pasinertum į didžiai nuostabias Dievo gelbėjimo tiesas, tada tu paprasčiausiai plyši, kai įtampa ir stresas tave ištiks.

Tačiau jeigu tu leisiesi būti išmirkomas Dievo akivaizdoje ir atsiduosi tam, kad įsišaknytum ir įsitvirtintum Jame, kas tuo metu gali atrodyti labai nepraktiška, tada tu liksi Jam ištikimas nežiūrint to kas ir benutiktų.

Vertė Artūras Rulinskas