trečiadienis, vasario 28, 2007

Misijinė ar kylanti bažnyčia?

Šioje svetainėje nemažai prirašyta apie taip vadinamą „kylančią“ bažnyčią. Šiandien vienas draugas man parodė puslapį, kuriame aprašyta „misijinė“ bažnyčia. Apie šių bažnyčių persidengimą jau rašė TallSkinnyKiwi. Jums pateiksiu tai, ką išverčiau – vieną puslapį iš Friend of Missional:
Tapti misijiniu reiškia keisti mąstymą

„Judėjimų“ eroje misijinis judėjimas vertinamas tik kaip viena iš programų – vos ne mados reikalas. Jei taip mąstome, klystame, nes misijinis judėjimas nėra vien tik dar vienas judėjimas. Tai – visavertė Kristaus eklezijos (gr. ekklesia – Bažnyčia. Vert. past.) išraiška: kas ji yra, kuo ji pašaukta būti bei ką turėtų atlikti. Savo esme, misijinis judėjimas pasireiškia per besikeičiantį mąstymą. Šį pasikeitimą įvardija Edas Stetzeris ir Davidas Putmanas savo knygoje Breaking the Missional Code (Perlaužti misijinį kodą):
 • Nuo programų link proceso (from programs to process)
 • Nuo demografijos link įžvalgos (from demographics to discernment)
 • Nuo modelių link misijos (from models to missions)
 • Nuo pritraukimo link įkūnijimo (from attractional to incarnational)
 • Nuo vienodumo link įvairovės (from uniformity to diversity)
 • Nuo profesionalizmo link užsidegimo (from professional to passionate)
 • Nuo vietų skaičiaus link išsiuntimo (from seating to sending)
 • Nuo apsisprendimų link mokinystės (from decisions to disciples)
 • Nuo aritmetinės link geometrinės progresijos (from additional to exponential)
 • Nuo paminklų link judėjimų (from monuments to movements)
Daugeliui šie pasikeitimai gali pasirodyti per daug sudėtingi (ypač Amerikos evangelikams), tačiau tam, kad išsamiau įvertintume, kas gi yra misijinė bažnyčia, teks žvelgti toliau įprastinių bažnyčios modelių ir iš naujo juos patikrinti biblinės istorijos šviesoje. Todėl skaitydami šį „apibrėžimą“ nesistenkite jo vertinti pagal tradicinius rėmus – keiskite mąstymą.

Kas misijinė bažnyčia nėra
 • Misijinė bažnyčia nėra religinių paslaugų tiekėja ar vieta, kur žmonės susirenka tam, kad patenkintų savo dvasinį alkį savaitei.
 • Misijinė bažnyčia nėra vieta, kur susirenka brandūs krikščionys, kad juos pamaitintų ir patenkintų jų poreikius.
 • Misijinė bažnyčia nėra vieta, kuri samdo „profesionalus“, kad šie mokytų krikščionių vaikus bei jaunimą apie Dievą tiek, kad tėvams tuo rūpintis nebereikia.
 • Misijinė bažnyčia nėra bažnyčia, kurioje gerai veikia „misijų programa“. Žmonės ir yra ta misijų programa, kuri moko eiti į Jeruzalę, Judėją, Samariją bei iki pat žemės pakraščių (pagal Apd 1,8. Vert. past.).
 • Misijinė bažnyčia – tai ne vien nauja strategija evangelizacijai.
 • Misijinė bažnyčia nėra misijinė vien todėl, kad ji šiuolaikinė, jauna, patraukli, jautri postmoderniam žmogui, jautri ieškantiems ar netgi tradicinė.
 • Misijinė bažnyčia nėra dėmesio sutelkusi į tai, kaip sukurti grandiozines programas ar organizacijas, kurios turėtų įgyvendinti Dievo planus misijoms. Tai taip pat nereiškia, kad programos ar organizacijos nėra reikalingos, tačiau teigiame, kad jos nebus misijos variklis. Jos tik padės žmonėms, kurie dalyvauja misijoje.
 • Misijinė bažnyčia nedalyvauja politinių partijų kovoje – nei dešiniųjų, nei kairiųjų (Amerikos krikščionys dažnai pasidalina remdami partines programas – evangelikai dažniausiai remia dešiniuosius, o liberalūs krikščionys – kairiuosius. Vert. past.). Kaip Brianas McLarenas yra rašęs, kad šiuo metu labai trūksta „violetinių krikščionių“ – žmonių, kurie nenori, kad juos vadintų raudonais ar mėlynais, bet pasižyminčių abiem atspalviais.
Misijinės bažnyčios apibūdinimas
 • Misijinė bažnyčia yra tokia bažnyčia, kurios žmonės bando suprasti ir vėl atrasti, ką reiškia atsiliepti į Jėzaus išsiuntimą. Tai esminis šių žmonių tapatybės ir pašaukimo klausimas.
 • Misijinę bažnyčia sudaro žmonės, kurie yra pasirengę būti Kristaus tauta savame kontekste, savoje vietoje.
 • Misijinė bažnyčia supranta, kad ji turi būti kultūrines ribas pranokstanti misionierių (kontekstualizuota) tauta savo aplinkoje (mieste, rajone, kaime ir t. t.).
 • Misijinė bažnyčia eina su kultūra (yra pasaulyje), bet nesileidžia jos pavergiama (bet ne iš pasaulio). Ji tikslingai įsišaknija ją supančioje kultūroje.
 • Misijinė bažnyčia supranta, kad Dievas jau yra toje kultūroje, kurioje yra ir ji, todėl ji nekelia sau tikslo atnešti Dievo į kultūrą ar žmones išgelbėti iš kultūros nagų į šventą prieglobstį.
 • Misijinė bažnyčia galvoja ne vien apie kontekstualizaciją, bet ir apie bažnyčios prigimtį bei jos santykį su Dievu.
 • Misijinė bažnyčia siekia suburti labai įvairias misijines bendruomenes, kad praplėstų Dievo Karalystę.
 • Misijinė bažnyčia pasižymi evangelizacija. Evangeliją ji ištikimai skelbia ir žodžiais ir darbais. Vien žodžių nepakanka. Lygiai tiek pat svarbu ir kaip evangelija apsivelka kūnu ją supančioje aplinkoje. Todėl tarnauti yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir skelbti žodžiu.
 • Misijinė bažnyčia viską, ką tik rengiasi daryti, derina su Missio Dei – Dievo misija.
 • Misijinė bažnyčia artimo interesus vertina labiau, nei savo.
 • Misijinė bažnyčia savo žodžius remia dora, morale, gerumu, užuojauta, meile bei prisikėlimą atspindinčiu, vilties pilnu gyvenimu.
 • Misijinė bažnyčia vertina svetingumą –nepažįstamus priima į savųjų ratą.
 • Misijinė bažnyčia save įvardija kaip bendruomenę ar šeimą, kuriai skirta bendra misija. Misijinėje bažnyčioje „vienišiems vilkams“ nėra vietos.
 • Misijinė bažnyčia save vertina esant Jėzaus atstove, todėl nedarys nieko, kas galėtų suteršti jo vardą.
 • Misijinė bažnyčia visame kame visiškai priklauso nuo Dievo. Ji stengiasi išaugti iš paviršutiniško tikėjimo ir mokytis gyventi pagal Dievo Karalystės tvarką.
 • Misijinė bažnyčia visuomet labiausiai pasikliauja malda.
 • Misijinė bažnyčia – surinkdama žmones – orientuojasi į šlovinimą, padrąsinimą, mokymą, kuris neša vaisius, praktiką, ieško Dievo artumo ir nepaliaudama derinasi prie Dievo misijos tikslo.
 • Misijinė bažnyčia pagal evangelijos supratimą yra ortodoksinė (pritaria klasikiniam krikščioniškam mokymui. Vert. past.), bet gyvenime supranta kultūrą ir laisvai joje juda, kad galėtų atrasti bendrą kalbą su tais, kurie klausosi.
 • Misijinė bažnyčia visą savaitę maitinasi Raštu.
 • Misijinės bažnyčios bendruomenėje kiekvienas žmogus aktyviai mokosi sekti Jėzumi. Iš kiekvieno tikimasi, kad jis ar ji augs dvasiškai.
 • Misijinė bažnyčia padeda žmonėms atrasti ir ugdyti savo dvasines dovanas bei tarnystėje pasikliauna apdovanotais, o ne talentingais žmonėmis.
 • Misijinė bažnyčia – tai išgydymo bendruomenė, kurios žmonės vienas kitam padeda nešti naštas, o suklupusiems su užuojauta padeda atsistoti ant kojų.
Kaip atrodo misijinė bažnyčia

Savo dienoraštyje Dream Awakener (Tas, kuris pažadina sapnus. Vert. past.) J. R. Woodward išdėsto savo požiūrį į sėkmę. Jo mintys man padeda suvokti, kas yra misijinė bažnyčia. Įrašas Darbinis sėkmės apibrėžimas padeda įsivaizduoti, kaip tokia bažnyčia gali atrodyti. Ją apsrendžia:
 • Ne vien kiek žmonių susirenka į pamaldas, bet kokiam skaičiui žmonių ji tarnauja.
 • Ne vien kiek žmonių tarnauja bažnyčioje, bet kiek žmonių ji parengė tarnystei.
 • Ne vien kiek žmonių tarnauja savoje bažnyčioje, bet kiek jų tarnauja už bažnyčios ribų.
 • Ne vien tai, keliems žmonėms ji padeda išgyti, bet kiek ji gydo pasaulį (t. y. kiek ji dalyvauja skleidžiant teisingumą, išgydymą, paramą).
 • Ne vien kiek tarnysčių įkuria, bet kiek tarnysčių ji remia pati.
 • Ne vien kiek netikinčių žmonių atveda į tikinčiųjų bendruomenę, o kiek ‚tikinčiųjų‘ padeda patirti, kas yra sveika bendruomenė.
 • Ne vien kaip sėkmingai sutvarsto senas savo žaizdas, bet kaip sugeba bendradarbiauti su Dvasia gydytoja.
 • Ne vien skaičiuoja Dievo jai pavestus tarnystės resursus, bet kiek gerų tarnų išugdė pasaulio labui.
 • Ne vien vertina savo misijos sėkmę, bet ištikimybę savo Dievui.
 • Ne vien kokia vieninga yra vietinė bendruomenė, bet kokia vieninga yra rajono, miesto ir pasaulinė Bažnyčia.
 • Ne vien kaip giliai neria į Rašto gelmes, bet ar ištikimai atlieka savo vaidmenį dieviškoje istorijoje.
 • Ne vien rūpinasi, kaip sekasi šaliai, kurioje ji tarnauja, bet kiek rūpinasi kitų šalių gerove.
 • Ne vien kiek žmonių atveda į karalystę, o kiek karalystės neša į pasaulį.

13 komentarų:

 1. gaila man tu "vienisu vilku" ..ir kokia betobula ta baznycia,vistiek autsaideriu nemegsta...

  AtsakytiPanaikinti
 2. Geros maksimos. Universalios.
  O kas toliau? Po koncepcijos?

  AtsakytiPanaikinti
 3. apskritai kokia cia misija, kai jau surasyti nuostatai,kokia ji yra,kokia turi buti, kuo uzsiima ir panasiai..tai jau darbas o ne misija..

  AtsakytiPanaikinti
 4. Galėtų Dzievulis man tokią programą į mano asm. smegeninę įrašyti. :) paprašysiu. gal./

  AtsakytiPanaikinti
 5. Indre, kažkaip pasiilgstu kažko pozityvaus iš tavęs išgirst. Galų gale, gal galėtum paaiškinti, kaip tu įsivaizduoji, kaip turėtų būti?

  AtsakytiPanaikinti
 6. isgirsti strazda ciulbanti pozytivu:)

  AtsakytiPanaikinti
 7. Labas, Simonai. Puikus tekstas. Tik siulyciau zodi "missional" versti kaip "misiju". Ir lietuviskai ausiai, ir sirdziai pagaviau butu.

  AtsakytiPanaikinti
 8. dar nemaciau taip tobulai ir itikinamai rasant apie ora, nes visa tai kas cia parasyta yra ne kas kita kaip snekos,be jokio pagrindo ir be jokios praktikos...gaila,bet tiesa..
  misijos,,,manau, atgyvenes reikalas,jeigu taip galima pavadinti paprasta paprasciausia gyvenima tikint Dievu,ir istveriant visas nesamones ir kancias kuriu atseiketa mums sioje zemeleje:)))))

  AtsakytiPanaikinti
 9. indre, jaučiu, kad tavo misija nuvilti žmones, kurie kalba apie misiją. ar suklįdau?

  AtsakytiPanaikinti
 10. neturiu aš tos misijos Simonai, kaip ne kurie čia bandantys kažkokiu man nesuprantamu būdu kitiems įteigti,kad žmogus turi eiti į kažkokią misiją ir kažką padaryt.gali prisidirbt ir poto nesugebėt išsrėbt:P..jeigu nuviliu tave savo pasisakymais,tai dar ačiū Dievui,vadinasi dar nesu jusu agituojamos misijos produktas, ir tikiuosi,kad niekada nebūsiu. Mano misija ne nuvilti žmones, aš tik noriu,kad žmonės mastytų savo galva, o ne sektų kažkieno sukurtais nuostatais, kurie logiškai pamasčius absurdiški,,bent šitame poste.iš principo nesu linkusi nuvilti, bet jeigu nusivili tai čia jau ne mano problema.pataikavimo ir prisitaikėliškumo negaliu pakęst..pabraukus prieš plauką atsiranda neviltis? laikas susimąstyti:D

  AtsakytiPanaikinti
 11. Kai paskaičiau, man susidarė įspūdis, pagal jūsų nuostatus, jad jūs visi turėtumėte būti vegetarai. "Misijinė bažnyčia savo žodžius remia dora, morale, gerumu, užuojauta, meile bei prisikėlimą atspindinčiu, vilties pilnu gyvenimu." - nei vienas mėsa mintantis žmogus negali gyventi tokio gyvenimo, nes paremia mirties industriją. Juk pats Dievas pasakė visiems nežudyti, tačiau tik nedaugėlis krikščionių to laikosi.... Jei visi tapsit vegetarais - tuomet šaunuoliai, palaikau jus.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Nuo ko prasideda baznycia? Ar tik ne nuo musu paciu? Galbut tokiu vat vienisu vilku. Ir gaujomis vilkai beje irgi vaiksto. Bet as ne apie tai. Sunku surasti dabar Lietuvoje tokia baznycia ne dideliame mieste, o kur nors kaime, kur tik nusivylimas ir mirstantys seneliai. Beje ir dideliuose miestuose tokios baznycios nekasdienis reiskinys. Paieskot smarkiai reikia.

  AtsakytiPanaikinti
 13. Bažnyčia yra kylanti.ir niekaip kitaip.ir kylanti į Dievą, ne kaip maištaujanti prieš pasaulį, o jį priimanti ir suprantanti,ir savo kilnumu bei gerumu bei pasiaukojimu keičianti.

  tiek tų žinių.

  AtsakytiPanaikinti